Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Mária Rodziňáková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Jana Grančičová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Helena Al Zafari Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
 
 
RNDr. Helena Bajerová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Origami
 
 
PhDr. Elena Balážová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Bartozelová Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
Mgr. Lucia Brezovská Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Klub mediálnej výchovy
 
 
Mgr. Marek Budaj Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Černušák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vladimír Drábek Rozvrh
Triedny učiteľ: príma
 
 
Mgr. Elena Dugovičová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Športové hry - volejbal st. žiaci
Foto PaedDr. Jana Homolová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
 
 
Mgr. Jana Hornychová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
Vedie krúžok: Fyzikálny krúžok
 
 
Mgr. Kristína Hotová Učiteľka
 
 
Mgr. Margita Hrnčárová Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
Mgr. Petra Chudíková Učiteľka
 
 
RNDr. Helena Jasenská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Annamária Kostelanská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Labašová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku 1
 
 
Mgr. Peter Orgler Rozvrh
Triedny učiteľ: I. A
Vedie krúžok: Športové a pohybové hry - basketbal
 
 
Mgr. Peter Ostradický Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Palatická Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
Vedie krúžok: Po stopách našich predkov
 
 
RNDr. Barbora Punová Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda
 
 
Mgr. Lucia Reichbauerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Darina Runová Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
Vedie krúžok: Informatický krúžok
 
 
Mgr. Kamila Ulmanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tatiana Valachovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku 2
 
 
Mgr. Ľubica Virsiková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria