Školský VP

.

Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2
na školský rok  2018/2019 SkVP_ISCED2_18-19.pdf

Školský vzdelávací program pre vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3A
na školský rok  2018/2019 SkVP_ISCED_3A_18-19.pdf

Učebné osnovy z dôvodu rozsiahleho obsahu súboru nie sú zverejnené na stránke školy. Sú k dispozícii v riaditeľni školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria