Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na úpravu – orezanie, prípadne vyrúbanie stromov

Verejné obstarávanie na úpravu – orezanie, prípadne vyrúbanie stromov

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08  Bratislava

 vyhlasuje verejné obstarávanie na úpravu – orezanie, prípadne vyrúbanie stromov.  

 

Telefón : +421 2 44884141

e-mail tajomnicka@ghubba.edu.sk 

Ponuky zasielajte na vyššie uvedenú e-mailovú adresu do 11.9.2015 

Mária Rodziňáková, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria