Krúžky 2016/2017

Nadpis

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
              Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava
                       
                   Krúžková činnosť na škole v školskom roku 2018/2019  
                       
                       
                       
  Por. číslo Názov krúžku   termín čas vyučujúci miesto počet ž.      
 
1. Maturita plus streda 14.00-16.00 Mgr. Ulmanová uč.č.1 14
2. Fyzika pre budúcich medikov utorok 14.00-16.00 Mgr. Hornychová uč. F 17
3. Kondičná gymnastika utorok 14.45-16.45 Mgr. Peter Orgler Tv1 15
4. Pohybové hry utorok 14.00-16.00 Mgr. Černušák Tv2 18
5. Krúžok nemeckého jazyka štvrtok 14.00-16.00 Mgr. Virsiková bif 3 14
6. Biologický krúžok streda 14.45-16.45 Mgr. Drábek uč. Bio 13
7. Matematika pre maturantov streda 14.00-16.00 Mgr. Homolová uč.č.12 17
8. Origami utorok 14.45-16.45 p. Bajerová uč.č.9 12
9. Informatický krúžok streda 14.45-16.45 p.Runová vt2 18
10. Po stopách našich predkov streda 14.45-16.45 Mgr. Palatická uč.č. 2 16
     
                       
                       
                       
            Mária Rodiňáková          
                 riad. školy        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                             

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria