Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marek Budaj
 
 
Mgr. Mária Rodziňáková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Jana Grančičová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Helena Al Zafari Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta
 
 
RNDr. Helena Bajerová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Origami
 
 
PhDr. Elena Balážová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Bartozelová Rozvrh
Triedna učiteľka: oktáva
 
 
Mgr. Vladimír Černušák Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Pohybové hry - ml. žiaci
 
 
Mgr. Vladimír Drábek Rozvrh
Triedny učiteľ: sekunda
Vedie krúžok: Biologický krúžok
 
 
Mgr. Elena Dugovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
Foto PaedDr. Jana Homolová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
Vedie krúžok: Matematika pre maturantov
 
 
Mgr. Jana Hornychová Rozvrh
Triedna učiteľka: kvinta
Vedie krúžok: Fyzika pre medikov
 
 
Mgr. Kristína Hotová Učiteľka
 
 
Mgr. Margita Hrnčárová Rozvrh
Triedna učiteľka: septima
 
 
Mgr. Petra Chudíková Učiteľka
 
 
RNDr. Helena Jasenská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Annamária Kostelanská Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Kubíková Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Labašová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Karina Ondrušková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Orgler Rozvrh
Triedny učiteľ: II. A
Vedie krúžok: Kondičná gymnastika - starší žiaci
 
 
Mgr. Peter Ostradický Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Andrea Palatická Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
Vedie krúžok: Po stopách našich predkov
 
 
RNDr. Barbora Punová Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
 
 
Mgr. Lucia Reichbauerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Darina Runová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Informatický krúžok
 
 
Mgr. Kamila Ulmanová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Maturita plus - SJL
 
 
Mgr. Ľubica Virsiková Rozvrh
Triedna učiteľka: príma
Vedie krúžok: Krúžok nemeckého jazyka

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria