Streda 19. 12. 2018

Novinky

 • V zmysle § 150 ods. (5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľka školy z prevádzkových dôvodov žiakom Gymnázia, Hubeného 23, 834 08 Bratislava voľno dňa 21.12.2018 (piatok).

  Mgr. Mária Rodziňáková, riaditeľka školy

 • Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava zorganizovalo 14.12.2018 obvodné kolo v basketbale stredných škôl v kategórii chlapcov. Aj v tomto roku si študenti našej školy , za účasti štyroch družstiev vybojovali I.miesto a postúpili do krajského kola.

  Poradie :

  1. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

  2. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

  3. SOŠ polygr. Račianska 190, Bratislava

  4. Gymnázium Česká, Bratislava

  Gratulujeme !

 • V piatok 14.12. sa maturanti z fyziky mali možnosť presvedčiť o praktickom využití teoretických vedomostí nielen z fyziky. Navštívili sme firmu, ktorá sa zaoberá plazmovým vŕtanim s cieľom využiť geotermálnu energiu ako čistý energetický zdroj. Po prednáške, s vysvetlením ako systém funguje a kde všade vo svete je použiteľný, sme si prezreli laboratóriá a mali sme možnosť pozrieť sa na konkrétne výsledky vŕtania.

 • Vo štvrtok 13.12.2018 sa konalo školské kolo Pytagoriády v kategóriích P6 (prima), P7(sekunda), P8(tercia). V školskom kole boli najúspešnejší riešitelia:

  P6: Daniel S. Panáček ( 21b), Lukáš Varchola ( 19b), Nina Švédová ( 18b)

  P7: Daniel Hájek a Kladudia Kodnárová (21b), Elly Hoffnerová(20b), Andrej Buzaši ( 19b)

  P8: Jakub Šášov (20b), Martin Benko (19b), Richard Kobza (18b).

  Riešiteľom gratulujeme a do okresného kola postupujú iba tí, čo obsadili prvé miesto v školskom kole.

 • Vo štvrtok, 13.12. bola trieda kvarta na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria