Konzultačné hodiny

 

Konzultačné hodiny učiteľov v školskom roku 2018/2019

 

Mgr. Al Zafari Helena

štvrtok

14:45-15:45

RNDr. Bajerová Helena

utorok

14:45-15:45

PhDr. Balážová Elena

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Bartozelová Lucia

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Černušák Vladimír

utorok

14:45-15:45

Mgr. Dugovičová Elena

streda

14:45-15:45

PaedDr. Homolová Jana

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Hornychová Jana

streda

14:45-15:45

Mgr. Hrnčárová Margita

štvrtok

14:45-15:45

RNDr. Jasenská Helena

utorok

14:45-15:45

Mgr. Labašová Katarína

streda

14:45-15:45

Mgr. Drábek Vladimír

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Orgler Peter

streda

14:45-15:45

Mgr. Ostradický Peter

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Palatická Andrea

štvrtok

14:45-15:45

RNDr. Punová Barbora

streda

14:45-15:45

Mgr. Reichbauerová Lucia

utorok

14:45-15:45

Ing. Runová Darina

utorok

14:45-15:45

Mgr. Ulmanová Kamila

štvrtok

14:45-15:45

Mgr. Virsiková Ľubica

utorok

14:45-15:45

Mgr. Grančičová Jana

utorok

14:45-15:45

 

 

Mária Rodziňáková                                                                                                                                                   riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria