.

Prevádzkový poriadok školskej jedálne


 

 INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Kontakt na vedúcu ŠJ: Pevná linka: 02/44 88 11 03, 

e-mail:  rapcanovao@gmail.com

 

prihlaska_stravovanie_2018_2019.docx

 Gymnázium Hubeného 23 dňom 1.9.2018 prechádza na elektronický objednávkový a evidenčný kuchynský softvér VIS. Stravník sa stáva aktívnym stravníkom pri prvom zaplatení stravy na príslušný počet dní v budúcom mesiaci. U vedúcej kuchyne si stravník aktivuje identifikačnú kartu (ISIC, ITIC) alebo čip. Cudzí stravníci sa budú informovať u vedúcej školskej jedálne.

Cieľom zavedenia tohto softvéru je:

 • efektívnejší systém objednávania a odhlasovania stravy,

 • zrušenie papierových stravných lístkov,

 • sprehľadnenie tokov informácií o stravovaní.

 

 1. Strava sa prihlasuje:

  • na webovej stránke školy po prihlásení žiaka alebo rodiča, a to aj viacero dní vopred, (komunikácia – stravovanie, prípadne priamo na www.strava.cz)

  • prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne stiahnutej z Android Apps /Google Play/

 2. Obed sa neobjednáva, je automaticky predvolený po aktivácií stravníka.

 3. Odhlásiť sa je možné týmito spôsobmi:

On-line do 22:00 hod predchádzajúci deň

  • na webovej stránke školy po prihlásení žiaka alebo rodiča (komunikácia – stravovanie, prípadne priamo na www.strava.cz),

  • prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne stiahnutej z Android Apps /Google Play/,

Aktuálny deň do 07:30 hod na tel. čísle 02/44 88 11 03 alebo mail: rapcanovao@gmail.com

 

Vždy treba odhlásiť stravu, inak sa Vám strava napočíta, a to aj vtedy, ak nemáte uhradenú platbu za stravu.

Program, v ktorom školská jedáleň pracuje, si automaticky načítava obedy všetkých aktívnych stravníkov (aj keď nemajú ešte uhradenú stravu).

Ak sa stravník dlhodobo nebude stravovať je potrebné požiadať vedúcu ŠJ o dlhodobé zablokovanie stravníka.

 1. Platba obedov:

bankovým prevodom na č. ú. IBAN: SK15 8180 0000 0070 0047 1672.

Pre identifikáciu je potrebné uviesť pridelený kód žiaka, ktorým je VS /variabilný symbol/. 
 

 

 1. Pre zamestnancov školy:

Každý aktívny stravník školy si musí zakúpiť obedy na celý mesiac, ak nebude v práci, je potrebné obed deň vopred do 22:00 hod odhlásiť. 

Stravník, ktorý si zabudne čipovú kartu, je povinný si pred obedom vybaviť u vedúcej jedálne náhradný lístok.

V prípade straty čipu alebo karty je nevyhnutné stratu nahlásiť. Starý čip/karta sa zablokuje a stravník si ho po obstaraní novej karty (ISIC, ITIC) alebo čipu zaregistruje u vedúcej ŠJ.
V prípade choroby si môže stravník vyzdvihnúť jedlo do obedára, a to len v prvý deň choroby. Inak je povinný sa zo stravy počas choroby odhlásiť.
 

 

 

Vedúca ŠJ: Oľga Rapčanová

               

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria