Zoznam tried

Názov
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Drábek
Učebňa 4
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Barbora Punová
Učebňa 11
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Palatická
Učebňa 2
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hornychová
Učebňa 10
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Al Zafari
Učebňa 8
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Margita Hrnčárová
Učebňa 1
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Bartozelová
Učebňa 7
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Orgler
Učebňa Učiteľská knižnica
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Dugovičová
Učebňa 3
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Homolová
Učebňa 1
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Darina Runová
Učebňa 6
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Virsiková
Učebňa 5

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria