Zelená škola

Environmentálny projekt

Honba za pokladom!

Ahojte, my baby zo sexty sme si pre vás pripravili super aktivitu a to hladačku s názvom Honba za pokladom! Túto hladačku sme vymysleli v rámci projektu Tajný život mesta 2, ktorý koordinuje Živica. Boli by sme veľmi radi ak by ste si ju išli vyskúšať. Bližšie info v priloženom dokumente:

HLADACKA.pdf

 

Vo štvrtok 5.10.2017 prebehlo slávnostné odovzdávanie Certifikátov Zelenej školy. Naša škola uspela v prioritnej téme odpad, ktorá už bola druhou v poradí. Titul Zelená škola nám prináleží do augusta 2019. Veríme, že štvorročná práca nebola zbytočná a nové kolégium Zelenej školy sa svojej úlohy úspešne zhostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hodnotenia školy zapojenej do certifikačného programu Zelená škola (školský rok 2016/2017):   vysledok_hodnotenia_gymnazium_hubeneho.pdf

Prezentácia o projekte: zelena_skola.pptx

V piatok 9. októbra 2015 v Piešťanoch naša škola získala certifikát "Zelená škola". V Bratislave sú len dve gymnáziá, ktoré tento titul získali a môžu ho používať do roku 2017. 

Na slávnostnom udelení certifikátu sa zúčastnili: pani zástupkyňa J. Grančičová, vedúca projektu za našu školu p. prof. K. Labašová a za triedu kvintu Lucia Bilíková a Viktória Králiková.

    

 

 

 

 

 

 

Žiaci tercie – tím projektu Zelená škola

!!!!!!  Chceli by sme vás oboznámiť s ďalším úspechom  !!!!!!

Podarilo sa nám natočiť krátke video o tom, čo sa chystáme urobiť, o stanovených cieľoch, o doterajších úspechoch i neúspechoch. Pri príležitosti upratovania areálu školy sme vytvorili taktiež fotopríbeh.

Oba výtvory boli zapojené do celoslovenskej súťaže Zapoj, Zachyť, Zdieľaj a neobišli sme na prázdno! Vyhrali sme poukážku v hodnote 100 eur na nákup v eko-obchode  Živica. J  

 

 

 

 

    

 

       Zelená škola je najväčší eko – program pre školy u nás i vo svete. Pomáha žiakom a učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať. 

 

            Žiaci majú na výber 6 tém, do ktorých sa môžu zapojiť a tým pomôcť našej škole sa zmeniť k lepšiemu.

 

 • VODA
 • ZELENÉ NAKUPOVANIE
 • ODPAD
 • ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY
 • ENERGIA
 • DOPRAVA A OVZDUŠIE

 

Pozitívne zmeny na našej škole dosiahneme ľahšie s využitým „7 krokov Zelenej školy“ tzv. „sedem Z“

 

 1. Získaj priateľov (Kolégium Zelenej školy)

Naša Úloha: Vytvoriť skupinu, ktorá bude dohliadať a plniť dané úlohy. 

 1. Zisti stav (Environmentálny audit školy)

Naša Úloha: Skúmať vplyv školy na životné prostredie.

 1. Zoraď nápady (Environmentálny akčný plán)

Naša Úloha: Na základe zistení z predchádzajúceho kroku podáme návrhy

na zníženie vplyvu našej školy na životné prostredie.

 1. Zhodnoť akcie (Hodnotenie a monitoring)

Naša Úloha:  Priebežne budeme sledovať to ako sa darí plniť aktivít z akčného plánu.

 1. Zaujmi ostatných (Pro – environmentálna výučba)

Naša Úloha: Snažiť sa preniesť témy týkajúce sa životného prostredia do vyučovania zaujímavou formou.

 1. Zaktivizuj okolie (Informovanie a zapojenie komunity)

Naša Úloha: O aktivitách na škole budeme informovať nielen rodinu, ale aj kamarátov, či okolie školy

 1. Zakresli hodnoty  (Eko  – kódex)

Naša Úloha: Zakreslíme naše hodnoty do umeleckého diela.

 

 Do tohto projektu sa pod vedením Mgr. Kataríny Labašovej a RNDr. Heleny Bajerovej zapojili žiaci tercie (2013/2014).

 

Zoznam žiakov:

 Lucia Bilíková, Soňa Bojová, Natália Mäsiarová, Ester Kollárová, Viktória Králiková, Júlia Huňorová, Katarína Vyskočová, Miriam Chovancová, Miroslav Hájek, Katarína Gažová, Ondrej Hronský, Martin Turza, Matúš Pilinský, Alexander Domčic, Samuel Jozef Lukáč, Tomáš Starovič, Lucia Štefániková, Thanh Thuy Dang Thi, Thai Ha Tran, Michaela Hornychová 

 

            Školy, ktoré počas certifikačného obdobia (odporúča sa 2 šk. roky) úspešné zvládnu implementáciu jednotlivých krokov Zelenej školy, získajú medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku. Ich platnosť je dva kalendárne roky.

            Dúfame, že sa nám podarí splniť náš cieľ, zmeniť školu k lepšiemu a ukázať, že environmentálnym správaním sa dá dosiahnuť vznešených výsledkov.

Miroslav Hájek, tercia

 

Záznamy zelenej školy, 17.12.2013

 

            Všetci žiaci vedeli, že sa toho dňa uskutočňuje Vianočná Akadémia, ale aké bolo pre nich príjemné prekvapenie, keď po ceste tam naďabili na svojim spôsobom zvláštny stánok. Predávali sa tu totiž domáce cukrovinky. U študentov to malo úspech. Bolo príjemné si osladiť vianočnú atmosféru medovníčkami. Vyzbierali sme 64 €. Ďakujeme! Získané peniaze budú poskytnuté na zveľaďovanie našej školy v ekologickom smere.

Fotografie k akcii nájdete vo fotoalbume.

 

Skleník

V rámci Zelenej školy sme sa  na predmete technika zapojili na konci marca do jarnej akcie skrášľovania školského dvora .  Po dôkladnom preštudovaní chabého návodu sme za 30 minút skonštruovali skleník, ktorý môžete obdivovať v rámci školskej zelene vonku.

Vaša tercia.

      


 


 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria